Tažení v historických kostýmech na hrad Drahotuš

20.02.2014 20:33

Tažení na zříceninu hradu Drahotuš

V sobotu 22.2.2014 se naše skupina DRAGERS účastní spolu ze skupinou Sarras tažení. V historických kostýmech a plné zbroji potáhneme s Lipníku nad Bečvou na zříceninu hradu Drahotuš.

Účastníkům této akce přejeme pevný krok a veselou náladu po celou cestu.

 

A teď něco trochu historie.

Drahotuš – hrad 6 km od Lipníka nad Bečvou.

Hrad založil Bohuš z Drahotuš někdy před rokem 1269. Páni z Drahotuš patřili do rodů pánů z Čeblovic. Páni z Drahotuš drželi hrad do roku 1371, potom se přestěhovali na opavsko, kde se vyskytovali ještě delší dobu.

Drahotuš od nich získal markrabě Jan Jindřich a poté jeho syn Jošt.Ten panství a hrad určil jako léno Ctiborovi z Cimburka. Ctibor se svým bratrem Janem Tovačovským z Cimburka byl stoupenec husitů. 13. 5. 1423 se musel vzdát přesile Zikmundových vojsk na svém hradě v Náměšti.

Na konci husitských válek se zmocnil Drahotuš Boček Puklice z Pozořic, který loupeživými výpady ohrožoval celé okolí. Po roce 1447 se vrací hrad do rukou Cimburkům. Ti o něj ale už nemají zájem a prodávají celé panství Vilémovi z Pernštejna.

Už v roce 1543 se hrad Drahotuš uvádí jako pustý.

Hrad byl vystavěn ve 2. polovině 13. století, na dlouhém klesajícím hřebeni nad vsí Podhoří, nové opevněn a přestavěn v první polovině 15. století, brzy na to však připojen k hranickému panství a opuštěn. Dochovalo se z něj přízemí obdélného paláce, zbytky věžovité brány, hospodářských stavení a hradebních zdí a velké kusy zdiva mohutné válcovité věže, rozmetané výbuchem. Od stoupajícího hřebene je hrad oddělen hlubokým ve skále vylámaným příkopem. Přístup na hrad je po modré značce z Podhoří (1 km).

Kontakt

Skupina historického šermu DRAGERS z.s. Novosadský dvůr 4
Olomouc
779 00
Manažer skupiny dragers@email.cz